Waarom duurt burn-out zo lang?

Burn-out: langdurige overbelasting en cumulerend hersteltekort leiden tot energetische uitputting en ontregelingen waardoor burn-out ontstaat en voortduurt. Burn-out duurt het langst van alle werkgerelateerde psychische klachten. Opvallend is ook de grote spreiding in...

Beroepsziekten cijfers 2014

Er zijn drie belangrijke categorieën beroepsziekten; psychische aandoeningen, aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en gehoorschade. Op een beroepsbevolking van ruim 7 miljoen betekent dat jaarlijks bijna 20.000 mensen ziek worden door hun werk. De impact...

Slaapproblemen

Meer dan 60% van de mensen die een enquête invulden op de site van Fonds Psychische Gezondheid heeft al langer dan twee jaar last van slaapproblemen. Dit is een van de uitkomsten van de enquête die de organisatie voor de Internationale Dag van de Slaap uitzette. Reden...