Veel mensen ervaren dat in onze maatschappij de grens tussen werk en privé is vervaagd: we zijn continue bereikbaar en worden overladen met prikkels. We laten ons leiden door de hectiek en drukte van het dagelijks leven. Daardoor bouwen we stress op en kunnen we steeds moeilijker tot rust komen en herstellen. Werkgerelateerde stressklachten komen in toenemende mate voor. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde, had 10% te maken met stress. Dat is acht keer meer dan in 2009.

Waar gaat het mis? We zitten te veel, we zitten in een verkeerde houding en we bewegen te weinig. Dit kan leiden tot overbelaste spieren en pijn. We worden overladen met prikkels, hebben geleerd op details in te zoomen en overzien het grote plaatje niet meer. Hierdoor worden we chaotisch en nemen we informatie minder makkelijk op. We laten ons met name leiden door druk vanuit de omgeving of vanuit onze overtuigingen en vergeten daarbij onze behoeftes en grenzen. En mogelijk het allergrootste probleem: we zijn verleerd hoe we moeten ontspannen, waardoor we onvoldoende herstellen en onze vitaliteit en creativiteit verliezen. Om overbelasting te voorkomen is het nodig dat we balans creëren: balans in het lichaam en balans in het brein. In onze (individuele en groeps)cursussen wordt uitgebreid aandacht besteed aan zowel lichamelijk als mentaal herstel. Tenslotte wordt er ook aandacht besteed aan terugvalpreventie. Wie een keer een burn-out heeft meegemaakt, wil dit immers niet nog een keer meemaken.