Ex burn-out patiënten geven vaak aan nog steeds cognitieve problemen te hebben. Hun resultaten op cognitieve tests (werkgeheugen, reactiesnelheid) waren nog steeds iets slechter dan die van gezonde personen. Uit onderzoek van Bart Oosterholt blijkt dat de cognitieve beperkingen van burn-out langdurig zijn. Anderhalf jaar na afronding van de psychologische behandeling en weer aan het werk, gaven deze patiënten aan nog steeds cognitieve problemen te hebben.