Werknemers krijgen er zoveel taken bij op de werkvloer dat ze het niet meer kunnen bijbenen. De toegenomen werkdruk leidt al jaren tot meer uitval en ziekteverzuim. Werkgevers, vakbonden en deskundigen luiden de noodklok en constateren dat de werkdruk sinds 2013 fors is toegenomen. Uit cijfers van onderzoeksbureau TNO blijkt dat ongeveer 16% van de werknemers in ons land last heeft van burn-out klachten als gevolg van een te hoge werkdruk. Het gemiddeld verzuim ligt op jaarbasis op 7 dagen. Voor vakbonden en werkgevers vormt werkdruk een van de belangrijkste thema’s tijdens de verschillende cao-onderhandelingen. Dit probleem staat hoog op de agenda. Voorkomen is beter dan genezen wat dat betreft.