Eén op de zes werknemers heeft last van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk, blijkt uit onderzoek van TNO. Vaak leidt dat tot burn-outklachten, ziekteverzuim en een slechte sfeer op het werk.

Minister Lodewijk Asscher wil bazen verplichten een cursus te volgen als ze te weinig doen om pesten op de werkvloer te voorkomen.
Volgens Asscher (Sociale Zaken) hebben bazen een cruciale rol. ,,Zij hebben een voorbeeldfunctie en zetten de norm neer.”
Minister Asscher onderzoekt of dat juridisch en praktisch mogelijk is, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Als het mogelijk blijkt, zouden leidinggevenden een cursus moeten volgen die gericht is op ‘gedrags- of cultuurverandering binnen het bedrijf’. Het zou in eerste instantie om een proef moeten gaan.

Actieteam
Asscher roept ook een actieteam in het leven, dat op aanvraag bedrijven gaat helpen en trainen om een goede sfeer op de werkvloer te krijgen. Hiervoor trekt de minister een half miljoen euro uit. Ook wil hij stimuleren dat werknemers, ook flexwerkers, bij vertrouwenspersonen terechtkunnen als ze zich ongemakkelijk voelen door het gedrag van een leidinggevende.

De minister ziet er niets in om pesten strafbaar te stellen. Zijn eigen PvdA wilde dat hij daar onderzoek naar zou doen, maar volgens Asscher is het niet nodig om pesten te verbieden. Het kan al via het strafrecht worden aangepakt als pesten zich uit in bijvoorbeeld belediging, bedreiging, mishandeling of discriminatie.

Boete
Werkgevers zijn via de Arbowet al verplicht om pesten op de werkvloer te voorkomen. Het personeel moet worden voorgelicht over de maatregelen die het bedrijf neemt en leidinggevenden moeten erop toezien dat de voorschriften worden nageleefd. Bedrijven die in gebreke blijven, kunnen een boete krijgen.