Slaapproblemen

Het behandelen van slaapproblemen

Ongeveer vijf tot zeven procent van de mensen in Nederland heeft last van een chronisch slaapprobleem (insomnie). Mensen met slaapproblemen hebben last van inslaapproblemen, doorslaapproblemen/onrustig slapen, vroeg wakker worden en/of nachtmerries. Slaapproblemen leiden vaak tot klachten overdag zoals vermoeidheid, stemmingsklachten, aandachts- en concentratieproblemen en slaperigheid. Er is sprake van een slaapstoornis  als de klachten minstens drie keer per week optreden en gepaard gaan met klachten overdag.

Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandelmethode is voor de behandeling van slaapproblemen. Zo is onlangs ook gebleken uit een recente publicatie; Deangelis, T. (2016) Behavioral therapy works best for insomnia. Monitor on psychology, 47(9), 18-19. De resultaten zijn vergelijkbaar of beter dan die van slaapmedicatie.

Voor wie last heeft van slaapproblemen waarvoor geen lichamelijke oorzaak is aan te wijzen, kan cognitieve gedragstherapie mogelijk helpen. Veel slaapklachten zijn terug te voeren op verkeerde verwachtingen, belevingen en gedrag. Deze vorm van begeleiding is erop gericht (verkeerde) verwachtingen rond de slaap bij te stellen, inzicht te geven in het eigen slaapgedrag en ander slaapgedrag aan te leren. Ook wordt aandacht besteed aan het geleidelijk aan afbouwen van slaapmedicatie.

 

Imaginatie- en rescriptingtherapie (IRT) bij nachtmerries

Nachtmerries zijn vervelende dromen waarbij u heftige emoties kunt voelen, zoals angst, boosheid en verdriet. Een vervelende droom noemen we een nachtmerrie als het verhaal van de droom goed onthouden wordt en de emotie zo heftig is dat iemand er slechter van slaapt en er overdag last van heeft, bijvoorbeeld omdat degene steeds aan het nare verhaal moet denken. Iedereen heeft wel eens een nachtmerrie gehad, dat is op zich vervelend, maar als het niet vaak voorkomt dan zal het uw leven niet negatief beïnvloeden. Als de nachtmerries vaak voorkomen en ervoor zorgen dat u niet goed meer slaapt en overdag minder goed functioneert, is het belangrijk dat er iets aan de nachtmerries gedaan wordt.

Onlangs is er een nieuwe behandelmethode ontwikkeld voor de behandeling van nachtmerries, ‘imaginatie- en rescriptingtherapie’ (IRT). Bij IRT leert u om het verhaal van uw terugkerende nachtmerrie te veranderen (rescripting) in een verhaal met een betere afloop. Door het nieuwe verhaal overdag in te beelden (imaginatie), is de kans groot dat de nachtmerrie verandert en uiteindelijk zelfs verdwijnt.

verbeter_je_slaap slaapproblemen_oplossen