Stressklachten bij werknemers jagen het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer op kosten. Het stressgerelateerd verzuim lag in het eerste half jaar van 2014 acht keer hoger dan in 2009. Dat is gebleken uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op gegevens van 1,1 miljoen werknemers. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die de dienstverlener in het eerste half jaar registreerde, had 10% te maken met stress. Omgerekend komt dat neer op een bedrag van bijna 800 miljoen euro dat bedrijven hebben betaald aan verzuim door stress. Met name de sectoren onderwijs en zorg maar ook bij ICT en financiële instellingen is het risico op burn-out groot. Door de veranderingen in het stelsel van de GGZ begin dit jaar zoeken of krijgen mensen met stressklachten vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Werkgevers zouden volgens ArboNed meer toegespitst moeten zijn op stressklachten en samen met de werknemer en bedrijfsarts inschatten of een verwijzing naar een psycholoog op zijn plaats is.