Steeds meer pubers hebben een burn-out

Steeds meer pubers hebben een burn-out, terwijl de puberteit de tijd van hun leven zou moeten zijn. Uit onderzoek van de jongerenkrant 7days blijkt dat bij 3/4 van de jongeren een burn-out dreigt. Jongeren zijn heel actief op school, maar ook buiten school. Zij hebben...

Burn-out? Pleidooi voor een lichamelijker perspectief

De term burn-out is overgewaaid uit de Verenigde Staten en verwijst naar een toestand van werkgerelateerde emotionele uitputting. Oorspronkelijk omhelst de definitie drie verschillende aspecten van deze toestand, nl. emotionele uitputting, gevoelens van afstand t.a.v....

Hoe kun je je werk loslaten?

Hoe kun je je werk loslaten? Kwart van werknemers heeft geen ‘uitknop’ Bijna driekwart van de mensen vindt het moeilijk om buiten werktijd het werk direct los te laten. Een kwart kan niet ophouden met denken aan het werk, ook niet in het weekend of tijdens vakanties....