Werkgevers moeten volgens de Arbowet beleid ontwikkelen en maatregelen nemen om werkstress voor de medewerkers te voorkomen. Hierbij is de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag een goed hulpmiddel. Hiermee kan je eigen organisatie kijken zoals een inspecteur dat doet en zelf checken of zij voldoen aan de regels. De tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie. Zie www.zelfinspectie.nl